Perekonnaõigus

Abistame kliente kõigis perekonnaõiguse reguleerimisalasse jäävates valdkondades.

Omame laialdasi kogemusi klientide esindamisel kõigis lastega seotud vaidlustes isiku- ja varahooldusõiguse määramisel, suhtluskorra määramisel, kuid ka lahuselavalt vanemalt elatisraha sissenõudmise küsimustes.

Samuti esindame kliente abielu lahutusega kaasnevates protsessides ning ühisvara jagamisel.

Mõistame, et perekonnaõiguslikud probleemid on delikaatsed, mille tõttu läheneme asjale personaalselt. Reeglina püüame vaidluse lahendada kohtuväliselt läbirääkimiste ja lepitamise teel, kuid kui see võimatuks osutub, siis tagame kliendi õigused kohtumenetluses.

Nõustame kliente ka kõigis teistes perekonnaõigusega seonduvates küsimustes nagu näiteks eestkoste seadmisel ning pärimisõiguse teemadel.

Perekonnaõigusega tegelevad:
Sirje Must
Anne Vissak
Katrin Jennsen
Kristi Haas
Dmitri Koroljov